Thursday, January 27, 2022
  • time : 13:20:13
  • Date : Mon Nov 15, 2021
  • news code : 7408
برگزاری دوره آموزشی ایمنی كار در ارتفاع در منطقه 9 عملیات انتقال گاز
دوره آموزشي ايمني كار در ارتفاع به میزبانی منطقه 9 در مرکز آموزش نفت محمودآباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، كارگاه آموزشي ايمني كار در ارتفاع با حضور روسا و كارشناسان ايمني و آتش نشاني ستاد و مناطق دهگانه به میزبانی منطقه 9 در مركز آموزش نفت شهرستان محمودآباد برگزار شد.

شركت كنندگان در اين دوره با اصول ايمني كار در ارتفاع، تجهيزات ايمني و استاندارد هاي مربوطه آشنا شدند و در ادامه با انجام فعالیت های عملي و كارگاهي، يافته هاي خود را تعميق بخشيدند.

لازم به ذکر است، منطقه 9 عمليات انتقال گاز متولي برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه HSE است و این دوره آموزشی نیز با اعلام نياز واحد HSE شركت انتقال گاز ایران برگزار شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.14.0
    V5.7.14.0