Thursday, January 27, 2022
  • time : 11:8:41
  • Date : Sun Nov 21, 2021
  • news code : 7430
افزایش پایداری شبكه انتقال گاز با ایمن سازی خطوط لوله متقاطع با رودخانه های استان مازندران
پروژه های ایمن سازی خطوط لوله گاز در رودخانه های شهرستان های رامسر و نوشهر در استان مازندران به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، محی الدین مفخمی امروز با اعلام این خبر اظهار کرد: خطوط لوله انتقال گاز به عنوان شریان های حیاتی این انرژی نقش حساسی در تامین و انتقال گاز دارند و ایمن و مقاوم سازی خطوط لوله جهت افزایش ضریب ایمنی و پیشگیری از ریسک نشت خطوط از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: پروژه های ایمن سازی خطوط لوله در منطقه 9 عملیات انتقال گاز به دلیل شرایط جغرافیایی خاص و وجود رودخانه خروشان جهت تحقق اهداف شرکت انتقال گاز در انتقال ایمن و پایدار گاز به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

سرپرست منطقه 9 در ادامه از اتمام پروژه های ایمن سازی خط لوله در رودخانه های صفارود رامسر و ماشالک نوشهر در استان مازندران خبر داد و گفت: اصلاح و تثبیت بستر، احداث حوضچه آرامش به طول 120 متر و  مسیر ماهی رو در رودخانه صفارود رامسر انجام و همچنین حوضچه آرامش، برید عرضی به طول 40 متر و دیوار حفاظت به طول 70 متر در رودخانه ماشالک نوشهر احداث شده است.

مفخمی یادآور شد: ایمن سازی خطوط لوله در تقاطع با رودخانه های وازیوار، نیرنگ، پی کلا و علی‌آباد عسگرخان در محدوده شهرستان های رویان تا نور با ترمیم و بازسازی ابنیه های موجود در رودخانه ها در مرحله پایانی قرار دارد.

وی به دیگر پروژه های ایمن سازی خطوط لوله در استان مازندران اشاره کرد و افزود: مسیر ماهی رو و 3 عدد آب پایه بتنی برای تثبیت بستر رودخانه خروشان چشمه کیله در حال احداث می باشد و این پروژه با پیشرفت 36 درصدی در حال اجراست.

سرپرست منطقه 9 خاطرنشان کرد: همچنین پروژه احداث دیوار سنگی جهت تامین پایداری جاده سرویس چارز-خوشامیان در کلارآباد استان مازندران در حال اتمام است.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.14.0
    V5.7.14.0