چهارشنبه, 1 ارديبهشت 1400
  • ساعت : ۱۰:۱۲:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 
  • کد خبر : ۶۵۴۰
اقدامات اصلاحی و پروژه های بهبود سیستمهای مدیریتی منطقه 9 عملیات
تناسب ، کفایت و اثر بخشی سیستمهای مدیریتی درجلسه بازنگری مدیریت سال 99 منطقه 9 عملیات انتقال گاز بررسی شد

به گزارش روابط عمومی منطقه جلسه بازنگری مدیریت منطقه در سال 99 با حضور مدیر و اعضای هیئت رییسه با هدف بررسی تناسب ، کفایت و اثر بخشی سیستمهای مدیریتی شامل ISO9001 ، ISO50001، ISO4500 ، ISO14001 ، برگزار گردید. مقدم بیگلریان مدیر منطقه در این باره گفت: در این جلسه نحوه اجرای اهداف و برنامه های منطقه ، شاخص های فرایندی واحدها، عدم انطباق های ناشی از ممیزی های داخلی انجام شده در سال و همچنین عملکرد منطقه از دید ذینفعان منطقه مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات اصلاحی مرتبط به  منظور بهبود مستمر فعالیت های سازمان تعریف گردید. وی در بررسی نتایج ممیزی ها تاکید کرد : در بررسی انجام ممیزی بایستی مدارکی ارائه گردد که نشان دهنده بکارگیری توان حداکثری منطقه باشد. در حوزه های عملیاتی، اقدام همیشه مهم است و بایستی در حد توان خودمان فعال بوده و از منفعل بودن پرهیز گردد و بهترین تفکرات از درون واحد ها و مسئول آن قسمت می تواند مطرح شود. بیگلریان خاطر نشان کرد در جایگاه مدیریت / مسئولیت بایستی قدرت ریسک پذیری وجود داشته باشد تا تحت شرایط خاص بتوانددر پیشبرد امور بهترین گام ها را بردارد. ایشان ضمن اشاره به وظایف سازمانی در حوزه تخصصی انتقال گاز گفت: در حوزه ای کار می کنیم که خدمات ما برای جامعه و مردم بسیار مهم و ارزشمند است و با ایده های موثر بایستی در صدد رفع موانع و مشکلات برآییم. در پایان مدیر منطقه سالی خوش برای همه همکاران آرزو کرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0