پنج‌شنبه, 11 آذر 1400
  • ساعت : ۹:۵۹:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ 
  • کد خبر : ۷۳۲۲
پایش عملكرد انرژی تاسیسات تقویت فشار گاز رشت و رامسر در منطقه 9 با استفاده از خط مبنای انرژی
سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از پایش عملکرد انرژی تاسیسات تقویت فشار گاز رشت و رامسر با استفاده از خط مبنای انرژی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، محی الدین مفخمی در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به اینکه حامل انرژی گاز طبیعی به عنوان حامل انرژی بارز و تاسیسات تقویت فشار گاز رشت و رامسر نیز به عنوان مرزهای بارز انرژی در منطقه 9 شناسایی شده اند، لذا پایش عملکرد انرژی این دو تاسیسات بر اساس خط مبنای انرژی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: خط مبنای انرژی، مرجعی برای اندازه گیری عملکرد انرژی در طول زمان بوده که ممکن است به صورت یک داده ساده، نسبت ساده و یا به صورت یک رابطه ریاضی مصرف انرژی بر اساس تابعی از پارامترهای مرتبط تعریف شود.

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز یادآور شد: در این پایش، متغیرهای موثر بر مصرف انرژی تاسیسات تقویت فشار رامسر و رشت، مانند ساعت کارکرد، حجم گاز عبوری، نسبت تراکم، دمای محیط، دور واحدها و ... شناسایی و خطوط مبنای انرژی این تاسیسات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ترسیم شد تا میزان مصرف مورد انتظار در آینده پیش بینی و با میزان واقعی به دست آمده مقایسه شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0