پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در حوزه استان های گیلان، مازندران و گلستان تحت ساختار سازمانی شرکت انتقال گاز ایران از سال 1386 شروع به فعالیت کرد، این منطقه بخشی از گاز مصرفی استان اردبیل در منطقه 8 عملیات انتقال گاز را از طریق خط اول سراسری و تاسیسات تقویت فشار گاز چلوند تحویل و علاوه بر آن، گاز مصرفی مورد نیاز های استان های شمالی را نیز از طریق خط سراسری اول و خط سوم سراسری و همچنین خط 42 اینچ دامغان -کیاسر تامین می کند.

منطقه 9 عملیات انتقال گاز، دارای 4 مرکز بهره برداری خط لوله در گرگان، ساری، نور و رشت و همچنین دارای 5 ایستگاه تقویت فشار در قلعه جیق، نکا، نور، رامسر و رشت است.


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0