پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

منطقه 9 عملیات انتقال گاز وظیفه انتقال گاز ایمن، پاک و مستمر را به سه استان شمالی گیلان، مازندران، گلستان و بخشی از استان سمنان را جهت تامین مصارف خانگی، صنایع، نیروگاهها و CNG ها همچنین صادرات گاز به کشورهای همسایه را بر عهده داشته و درجهت انجام این وظیفه خطیر، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات خطوط لوله انتقال گاز و تاسیسات تقویت فشار گاز را در استانهای مذکور در دستور کار خود قرارداده است.خطوط لوله انتقال گاز بواسطه فشار بالا ( 1050Psi) گاز طبیعی دارای حریم ایمنی و ممنوعیت ساخت و ساز می باشند که در این خصوص قانون منع احداث بنا و ساختمان در خردادماه 1350 وضع گردیده است و یکی از مهمترین وظایف منطقه، صیانت از حرایم اختصاصی و ایمنی خطوط لوله انتقال گاز می باشد. اما آنچه بسیار مهم و تاثیر گذار می باشد، همکاری وهمراهی سایر سازمانها، ارگانها و ادارات دولتی در راستای رعایت و حفظ حرایم ایمنی و اختصاصی خطوط لوله انتقال گاز خواهد بود وضرورت دارد نهادهای ذیربط قبل از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز، استعلام لازم را از این منطقه بعمل آورند علیهذا در خصوص مراحل اخذ استعلام موارد به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- ابتدا شخص متقاضی به سازمان مجوز دهنده مربوطه ( استانداری، سازمان صنایع معادن و...)  مراجعه می نماید.

2- سازمان مربوطه از طریق سامانه دولت استعلام را به این منطقه ارسال می نماید.  

3- استعلامات وارده در دبیرخانه منطقه ثبت و سپس برای معاونت عملیات خطوط لوله ( در صورتی که از مدیریت بالادستی منطقه باشد برای مدیر منطقه) ارجاع می گردد.

4- معاونت خطوط لوله پس از بررسی اولیه استعلاماتی که ماهیت مهندسی یا حقوقی دارند به واحدهای مرتبط ارجاع می دهد و پس از بررسی و تهیه پیش نویس مربوطه مجدداً به معاونت خطوط لوله ارجاع می گردند و پس از تائید از طریق مدیر منطقه /معاونت خط لوله به دبیرخانه ارجاع و در نهایت از طریق سامانه دولت برای سازمان مربوطه  ارسال می گردد.

5-  استعلاماتی که در حوزه معاونت عملیات خطوط لوله می باشد به مراکز بهره برداری (رشت/گرگان/ساری/نور) ارجاع و پس از بررسی میدانی و مطابقت با نقشه های GIS پاسخ تهیه و به معاونت عملیات خطوط لوله ارجاع و مطابق بند 4 به سازمان مربوطه ارسال می گردد.

6- درنهایت شخص حقیقی یا حقوقی استعلام کننده با مراجعه به ارگان استعلام کننده پاسخ استعلام را دریافت می نماید.

در پایان یادآور می شود ضروریست استعلام متقاضی از طریق سامانه دولت با کروکی و مشخصات کامل از طریق سامانه دولت به دبیرخانه منطقه ارسال گردد و حداکثر زمان پاسخگویی به استعلامات 6 روز کاری پس از ورود استعلام به دبیرخانه منطقه می باشد.


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0